Výukové materiály – přehled – nepoužívat

Výukové filmy Centra Fyzioterapie

Pro podporu provádění manipulačních technik ve fyzioterapeutických praxích jsme připravili výukové filmy, které přibližují provádění jednotlivých technik.
V současné době jsou k dispozici výukové filmy, které pojednávají o významu měkkých tkání a periferních kloubů ve vztahu k funkci pohybového aparátu.
Podrobnosti k jednotlivým filmům a vybrané ukázky z výuky lze získat po kliknutí na odkazy níže:

  1. Výukový film Manipulační techniky – měkké tkáně – vyšetření a terapie kůže, podkoží, fascií; samostatnou kapitolou je diagnostika a terapie aktivní jizvy.
  2. Výukový film Manipulační techniky – periferní klouby – vyšetření a obnovení funkčního pohybu, kloubní vůle, kloubů horní a dolní končetiny, včetně vybraných technik autoterapie.