O společnosti

Historie

Společnost Centrum fyzioterapie s.r.o. vznikla 26. 10. 2010 jako nestátní zdravotnické zařízení, se záměrem poskytovat kvalitní léčebnou a preventivní péči v oboru rehabilitace – fyzioterapie o dospělé i dětské pacienty.

V březnu 2011 společnost Centrum fyzioterapie s.r.o. zahájila provoz v prostorách Zdravotnického střediska Praha Zličín. Naše společnost tím převzala péči o pacienty  ambulantní rehabilitační praxe paní Marty Havlíkové, kterou ve stejných prostorách provozovala od roku 1996, a kterou v prosinci 2010 ukončila.


Cílová skupina

Cílovou skupinou rehabilitační péče jsou na jedné straně dospělí pacienti s akutní nebo chronickou bolestí v oblasti pohybového aparátu, pacienti po úrazech, s neurologickým onemocněním, ale i lidé, kteří chtějí preventivně předcházet vzniku bolestí v pohybovém systému vznikajících jednostranným přetěžováním, a na straně druhé pacienti v dětském věku s centrální koordinační poruchou (CKP) v raných fázích věku (tzn. od narození do cca 6 let), dále lehčí formy dětské mozkové obrny bez mentálního postižení, vadné držení těla školní a sportující mládeže (od 6-ti let dále).


Poskytovaná péče

Základním stavebním kamenem je individuální fyzioterapie vycházející z moderní koncepce tohoto oboru, využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu. Těžiště výše uvedeného spočívá v individuálním vyšetření fyzioterapeutem, tzn. kineziologický rozbor – vyšetření funkční patologie pohybového aparátu, dále ve fyzioterapii dané funkční poruchy zajišťované zkušeným fyzioterapeutem, který zvládá plný rozsah terapie pohybového aparátu včetně manuální medicíny a Vojtovy metody, a to jak u dospělých, tak i u dětských pacientů. V rámci komplexnosti rehabilitační terapie navazuje na tento základ již zavedená fyzikální terapie – elektroléčba (magnetoterapie, lymfoven, elektroléčebné proudy s vakuovou jednotkou, ultrazvuk,) a masáže (klasická masáž částečná i celotělová, reflexní masáž plosek nohou, baňkování, lymfodrenáže).


Vzdělávací a školící činnost

Součástí aktivit Centra fyzioterapie s.r.o. je vzdělávací a školící činnost pro odbornost fyzioterapeut a lékař FBLR ve formě pravidelných různě tematicky zaměřených seminářů, pořádání základních a doškolovacích kurzů Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu vedených školitelem odborné Společností pro myoskeletální medicínu.

Centrum fyzioterapie je tak pokračovatelem diagnostických, terapeutických i výukových principů Prof. MUDr. Karla Lewita, CS.c.