Funkční analýza nohy

Funkční analýza nohy

Noha a její funkce má důležitou roli pro optimální činnost celého pohybového aparátu.  Na našem pracovišti nabízíme diagnostiku poruch funkce nohy, její cílenou fyzioterapii i korekci pomocí funkčních stélek. Terapie je vedená fyzioterapeutem vyškoleným v této problematice.

Co umíme řešit?

  • bolesti nohou a dalších částí pohybového aparátu
  • problémy s podélnou i příčnou klenbou
  • hallux valgus (vbočený palec) a bolestivý palec po korekční operaci vbočení
  • různé typy plochonoží, valgózní kotníky
  • vtáčení špiček ve stoji i při chůzi
  • stavy po úrazech nebo operacích v oblasti nohy nebo dolní končetiny
  • poruchy chůze, funkční poruchy stability chůze, …. atp.

 

S čím umíme poradit?

  • s výběrem vhodných bot při dané poruše funkce nohy
  • s přechodem na barefoot
  • s výběrem kompenzačních možností v případě dresscodu

 

Vyšetření funkce nohy:

Nohu vyšetřujeme kineziologickým rozborem a specifickými testy, z jejichž výsledku zjistíme, jak je noha schopna tlumit nárazy a vyklenout se při změně zatížení.

Podoskopem, což je speciální prosklená deska, na které vidíme obrys nohou, kontaktní místa nohy s podložkou, její zatížení i případné otlaky.

Postugrafickou plošinou (baropodometrií), která nám ukáže, jakým způsobem noha funguje při chůzi, tzn.: jak a kde probíhá dopad na podložku, odvalení a odraz chodidla; jak a kde jsou nohy zatěžovány, případně přetěžovány nebo naopak nedostatečně používané.

Plantografem, který nám zobrazí přesný otisk nohy v klidovém stoji.

 

Fyzioterapie nohy:

Na základě výsledků výše uvedených vyšetření navrhneme vhodnou fyzioterapii, včetně cvičení. Jestliže je nutná i korekce pomocí tapu či stélky, fyzioterapeut navrhne vhodný typ obou pomůcek tak, aby bylo dosaženo optimálního postavení nohy a tím ovlivněna i funkce dalších částí pohybové soustavy.

Samotná modelace stélky zahrnuje výběr vhodného materiálu stélky, její doplnění o korekční prvky, termoplastickou úpravu a zapracování do obuvi. Na našem pracovišti pracujeme se systémem Formthotics. Kontrola takto zhotovené a upravené stélky se provádí pomocí podoskopu nebo posturografické plošiny.