Programy Lymfoven

MEDICAL

 • Akrocyanóza – dolní končetiny
 • Akrocyanóza – horní končetiny
 • Aldodystrofický syndrom – dolní končetiny
 • Aldodystrofický syndrom – horní končetiny
 • Arthróza – dolní končetiny
 • Arthróza – horní končetiny
 • Chronické otoky
 • Diabetická angiopatie
 • Dna
 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Neuropatie, neuralgie
 • Obezita – dolní končetiny
 • Obezita – horní končetiny
 • Onkologie
 • Postraumatické stavy – dolní končetiny
 • Postraumatické stavy – horní končetiny
 • Reynaudův syndrom – horní končetiny
 • Syndrom karpálního tunelu – horní končetiny
 • Trofické poruchy kůže – dolní končetiny
 • Trofické poruchy kůže – horní končetiny
 • Úprava pro neodborně provedenou MLD
 • Venózní insuficience

BEAUTY

 • Celulitída
 • Detoxikace
 • Lipedém
 • Pooperační = postliposukční péče
 • Poúrazové stavy
 • Regenerace
 • Syndrom těžkých nohou
 • Úponové bolesti dolních končetin
 • Úponové bolesti horních končetin
 • Varixy – prevence
 • Zlepšení trofiky kůže