O společnosti

Historie

Společnost Centrum fyzioterapie s.r.o. vznikla 26. 10. 2010 jako nestátní zdravotnické zařízení, se záměrem poskytovat kvalitní léčebnou a preventivní péči v oboru rehabilitace – fyzioterapie o dospělé i dětské pacienty.

V březnu 2011 společnost Centrum fyzioterapie s.r.o. zahájila provoz v prostorách Zdravotnického střediska Praha Zličín. Naše společnost tím převzala péči o pacienty  ambulantní rehabilitační praxe paní Marty Havlíkové, kterou ve stejných prostorách provozovala od roku 1996, a kterou v prosinci 2010 ukončila.


Cílová skupina

Cílovou skupinou rehabilitační péče jsou na jedné straně dospělí pacienti s akutní nebo chronickou bolestí v oblasti pohybového aparátu, pacienti po úrazech, s neurologickým onemocněním, ale i lidé, kteří chtějí preventivně předcházet vzniku bolestí v pohybovém systému vznikajících jednostranným přetěžováním, a na straně druhé pacienti v dětském věku s centrální koordinační poruchou (CKP) v raných fázích věku (tzn. od narození do cca 6 let), dále lehčí formy dětské mozkové obrny bez mentálního postižení, vadné držení těla školní a sportující mládeže (od 6-ti let dále).


Poskytovaná péče

Základním stavebním kamenem je individuální fyzioterapie vycházející z moderní koncepce tohoto oboru, využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu. Těžiště výše uvedeného spočívá v individuálním vyšetření fyzioterapeutem, tzn. kineziologický rozbor – vyšetření funkční patologie pohybového aparátu, dále ve fyzioterapii dané funkční poruchy zajišťované zkušeným fyzioterapeutem, který zvládá plný rozsah terapie pohybového aparátu včetně manuální medicíny a Vojtovy metody, a to jak u dospělých, tak i u dětských pacientů. V rámci komplexnosti rehabilitační terapie navazuje na tento základ již zavedená fyzikální terapie – elektroléčba (magnetoterapie, lymfoven, elektroléčebné proudy s vakuovou jednotkou, ultrazvuk,) a masáže (klasická masáž částečná i celotělová, reflexní masáž plosek nohou, baňkování, lymfodrenáže).


Vzdělávací a školící činnost

Součástí aktivit Centra fyzioterapie s.r.o. je vzdělávací a školící činnost pro odbornost fyzioterapeut a lékař FBLR ve formě pravidelných různě tematicky zaměřených seminářů, pořádání základních a doškolovacích kurzů Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu vedených školitelem odborné Společností pro myoskeletální medicínu.

Centrum fyzioterapie je tak pokračovatelem diagnostických, terapeutických i výukových principů Prof. MUDr. Karla Lewita, CS.c.

 

Learn More

Fyzioterapie

Poskytované služby (pro dospělé i děti)

 – diagnostika a terapie funkčních poruch    pohybového aparátu

 – prevence vzniku bolesti v pohybové soustavě

 – poúrazová a pooperační rehabilitace

 – fyzioterapie pro sportovce a sportovní týmy    (screening, vyšetření, terapie)

 – fyzioterapie pro zdraví a kondici

 – poradenství v oblasti ergonomie, vhodné    kompenzační pohybové aktivity

 – vzdělávací programy pro lékaře a fyzioterapeuty    (workshopy, semináře, kurzy manuální medicíny,    Vojtovy metody)

 – funkční analýza nohy – více

 

Learn More

From The Blog

Recent Works

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Enter The Gallery