Ceník

Centrum fyzioterapie s.r.o.
IČO: 247 70 639
Sídlo: Nedašovská 376/6, 155 21 Praha – Zličín
Sp. zn.: C 172941 vedená u Městského soudu v Praze

 

Ceník platný od 1.7.2024

podle čl. III odst. 3 Obchodních podmínek společnosti Centrum fyzioterapie s.r.o. pro poskytování zdravotních služeb fyzioterapie a masáží,
kterým společnost jako poskytovatel zdravotních služeb
– stanoví cenu poskytovaných zdravotních služeb a výkonů, spotřebního materiálu a dalších plnění nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, a
– informuje pacienty o stanovených cenách, platebních povinnostech pacienta a o platebních podmínkách jejich splnění

 

Fyzioterapie

Vstupní vyšetření

 

1800 Kč

 

Fyzioterapie

 

25 minut

900 Kč

50 minut

1300 Kč

80 minut

1800 Kč

 

Fyzioterapie Mgr. Šárka Hanušová Ph.D., Mgr. Dita Hudečková

Vstupní vyšetření

 

2300 Kč

 

Fyzioterapie

 

25 minut

1100 Kč

50 minut

1800 Kč

80 minut

2300 Kč

 

Administrativní činnost

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta

200 Kč

 


Funkční analýza nohy – možné pouze na pracovišti Praha 5

  • Přístrojová fyzioterapie: Posturografická plošina / Podoskop / Plantograf
    výběr přístroje pro fyzioterapii podle potřeby pacienta a rozhodnutí fyzioterapeuta

Vstupní vyšetření nový pacient

 

2000 Kč

Vstupní vyšetření dle indikace fyzioterapeuta Centra fyzioterapie s.r.o.

 

1500 Kč

Fyzioterapie na přístrojích

50 minut

1500 Kč

Fyzioterapie na přístrojích

25 minut

1000 Kč

Kontrolní vyšetření

 

1500 Kč

 

  • Individuální úprava stélek fyzioterapeutem

Formthotics dětské

950 Kč

Formthotics junior

1250 Kč

Formthotics  dospělé bez korekce

1650 Kč

Formthotics dospělé s korekcí

1850 Kč

Korekční materiál pro stélkování

od 150 Kč

 

Masáže

Klasická masáž

25 minut

600 Kč

50 minut

1100 Kč

80 minut

1500 Kč

Použití vonného relaxačního oleje podle aktuální nabídky

 

50 Kč

Reflexní terapie – ploska nohy

50 minut

1100 Kč

 

Lymfodrenáže

Obličeje

50 minut

1100 Kč

Horních končetin

80 minut

1500 Kč

Dolních končetin

80 minut

1500 Kč

Břicha a bedra

80 minut

1500 Kč

Hrudník

80 minut

1500 Kč

Horní končetiny a hrudník

80 minut

1500 Kč

Záda a šíje

50 minut

1100 Kč

 

každých dalších započatých  30 minut

600 Kč

Přístrojová lymfodrenáž s manuálním

uvolněním center *

60 minut

500 Kč

Jednorázové kalhoty do Lymfovenu

100 Kč

* Možné pouze na pracovišti Praha 5

 

Péče a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění doplňkové ke zdravotním službám hrazeným   
z veřejného zdravotního pojištění („doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění“)

Příplatek za doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění I.:
Administrativní, organizační a terapeutická podpora *(1)

k terapii v délce 25 minut

150 Kč

k terapii v délce 50 minut

300 Kč

(i)     organizační opatření k zajištění kontinuální péče zpravidla jedním fyzioterapeutem, který provede pacienta celým předepsaným léčebným programem;
(ii)     organizační a technická opatření k flexibilnímu plánování termínu terapie s ohledem na potřeby pacienta;
(iii)     možnost poskytnutí služby mimo běžnou pracovní dobu poskytovatele, v odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele, na žádost pacienta a podle rozhodnutí poskytovatele;
(iv)     možnost přednostního objednání v případě uvolnění termínu terapie jiným pacientem, na žádost pacienta a podle možností a rozhodnutí poskytovatele;
(v)     operativní komunikace s pacientem v případě, kdy se nedostaví včas k poskytnutí dohodnuté služby, podle možností a rozhodnutí poskytovatele; 
(vi)     rozpis termínů v listinné nebo elektronické formě na žádost pacienta; 
(vii)     dostupnost aktivní komunikace ohledně organizace poskytování služeb v závislosti na sdělených kontaktních údajích, telefonicky včetně příp. sms zpráv, či elektronickou poštou, s garancí zpětného kontaktování ze strany poskytovatele (aktuálně platné postupy, podmínky a kontaktní údaje dostupné na internetových stránkách poskytovatele);
(viii)      dostupnost změny termínu terapie při dodržení smluvních storno podmínek všemi dostupnými komunikačními kanály, které jsou s pacientem smluveny; 
(ix)     internetové připojení v prostorách zdravotnického zařízení poskytovatele (free wi-fi) v době pobytu pacienta v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb poskytovatele;
(x)     průběžná konzultace s odborným pracovníkem poskytovatele, poradenství, edukace pacienta ohledně ergonomie pracovního místa, vybraného domácího prostředí, sportovních aktivit, kompenzačních pohybových aktivit k přetíženým oblastem pohybového aparátu, využití ortotických pomůcek apod., na žádost pacienta podle jeho potřeb a podle rozhodnutí odborného pracovníka poskytovatele; 
(xi)     doporučení domácího cvičení a poskytnutí přístupu k návodům na cvičení v návaznosti na průběh terapie, k podpoře udržení a zlepšení výsledků terapie, na žádost pacienta podle jeho potřeb a podle rozhodnutí odborného pracovníka poskytovatele; 
(xii)     při každé terapii v zařízení poskytovatele je pacientovi k dispozici čistá látková či jednorázová podložka na terapeutickém lehátku, pokud to povaha terapie nevylučuje podle rozhodnutí odborného pracovníka poskytovatele; 
(xiii)     po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele za účelem terapie je pacientovi k dispozici bezplatné občerstvení (nápoj); 
(xiv)     obecné poradenství a konzultace s odborným pracovníkem poskytovatele v oblasti fyzioterapie, pokud povaha dotazu nevyžaduje bližší znalost či vyšetření klienta; lze i telefonicky či e-mailem.

 

Příplatek za doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění II.:
Využití specifického materiálního vybavení a služeb zdravotnického zařízení *(1)

při využití některé služby, bez ohledu na délku terapie

200 Kč

(i)     doplnění a obohacení předepsané terapie o využití přístrojového vybavení a rehabilitačních pomůcek v rámci diagnostiky, podle potřeby pacienta a rozhodnutí fyzioterapeuta;  
(ii)     doplnění a obohacení předepsané terapie o využití přístrojového vybavení a rehabilitačních, kompenzačních, cvičebních a tréninkových pomůcek (posturografická plošina, podoskop a plantograf, labilní plochy pro cvičení nohou aj.), aplikace tepla (horká role) a využití rehabilitačních technik (např. míčkování, baňkování) podle potřeby pacienta a rozhodnutí fyzioterapeuta;
(iii)     aplikace kineziotejpů nebo pevných tejpů podle potřeby pacienta a rozhodnutí fyzioterapeuta.

 

*(1) Poznámky:
Cena shora specifikovaných tzv. balíčků péče a služeb je paušální a je splatná bez ohledu na to, zda pacient čerpal všechny doplňkové služby nebo jen některé z nich (čl. VIII OP).
Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se neposkytují spolu s předepsanou fyzikální terapií (elektroléčba).

 

Storno poplatky při porušení podmínek platných pro zrušení či změnu dohodnutého termínu poskytnutí zdravotní služby (storno podmínky) podle Obchodních podmínek společnosti Centrum fyzioterapie s.r.o. pro poskytování zdravotních služeb fyzioterapie a masáží

Storno poplatek v případě, kdy se pacient nedostaví k poskytnutí zdravotní služby, aniž by se řádně a včas omluvil (čl. IX odst. 3 a násl. OP)

75 %

ceny nevyužité služby

Storno poplatek v případě, kdy se pacient nedostaví k poskytnutí zdravotní služby, aniž by se řádně a včas omluvil (čl. IX odst. 3 a násl. OP)

300 Kč

nevyužitá terapie
v délce 25 minut

Storno poplatek v případě, kdy se pacient nedostaví k poskytnutí zdravotní služby, aniž by se řádně a včas omluvil (čl. IX odst. 3 a násl. OP)

500 Kč

nevyužitá terapie
v délce 50 minut

 

Platební podmínky

1.     Cena služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je splatná nejpozději v den poskytnutí služby. 
2.     Příplatek za doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění je splatný nejpozději v den poskytnutí příslušné služby zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
3.     Storno poplatky jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne dohodnutého termínu poskytnutí služby, který pacient nevyužil ani řádně a včas neomluvil, nebo před poskytnutím další služby podle toho, co nastane dříve. 
4.     Platbu poskytovateli lze provést v hotovosti nebo bankovním převodem. Poskytovatel nepřijímá platby platební kartou.
5.     Na základě dohody pacienta s poskytovatelem je možné předplacení vybraných služeb, v takovém případě je výše zálohy na budoucí služby určena plnou cenou pacientem zvolených služeb.

 

PRO ODBORNÍKY – stážisty, frekventanty kurzů společnosti Centrum fyzioterapie, s.r.o.

Fyzioterapie

Konzultace s fyzioterapeutem (příplatek k ceně fyzioterapie s pacientem)

50 minut

300 Kč

80 minut

500 Kč

Stáž u fyzioterapeuta

50 minut

300 Kč

80 minut

500 Kč

 

Výukové materiály

 

délka filmu

cena pro absolventy kurzu v Centru fyzioterapie s.r.o.

cena pro absolventy kurzu jiného školitele*

film „Manipulační techniky – Měkké tkáně“

1:00:12

700 Kč

 2100 Kč

film „Manipulační techniky pro terapii periferních kloubů“

1:11:04

700 Kč

 2100 Kč

film „Manipulační techniky – Páteř“

1:30:05

1000 Kč

 3000 Kč

komplet „Manipulační techniky – Měkké tkáně – Periferní klouby – Páteř „

3.41:21

2400 Kč

 6500 Kč