Ultrazvuk

Při léčbě ultrazvukem neprochází tkáněmi elektrický proud. Jedná se o mechanické vlnění s vyšší frekvencí, než je možné zachytit lidským uchem, které se šíří do hloubky. Jedná se obvykle o 3–5minutové aplikace. Ultrazvuk se léčebně indikuje u poúrazových stavů, otoků a hematomů, u chronických zánětlivých onemocnění kloubů a dalších degenerativních onemocnění.
Během léčby ultrazvukem se využívá pozitivních účinků mechanického vlnění, které vzniká při jeho aplikaci. Součástí procedury je mikromasáž a následný ohřev tkání, který také vede ke zlepšení lokální cirkulace, zlepšení prokrvení tkáně, což má za následek ústup bolesti, zlepšení lokálního metabolizmu a svalovou relaxaci.

Simultánní aplikaci ultrazvuku a kontaktní elektroterapie (TENS, středně frekvenční proudy) označujeme jako terapii kombinovanou. Tato terapie má výrazný myorelaxační účinek a v současné době je považována za nejúčinnější metodu k odstranění spoušťových bodů a svalových spasmů.

 Tento druh terapie je dostupný pouze na pracovišti Praha 5 – Zličín.