Informace o procedurách

Sedavé zaměstnání a bolesti hlavy

Informace pro sportovce

Zdravý pohyb dětí

Úrazy a operace

Relaxace a masáže

 

Sedavé zaměstnání a bolesti hlavy

MÁTE SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ?

Při delší statické zátěži dochází k přetěžování pohybového aparátu. Mohou se objevit bolesti v bedrech, mezi lopatkami, za krkem. Funkční poruchy se řetězí a vás pak mohou trápit například závratě, bolesti hlavy, loktů, kyčlí či kolen.

Naším cílem je nejen odstranit Vaše obtíže, ale především nalézt jejich příčinu a na ni se v terapii zaměřit.

 • Individuálně vám poradíme s ergonomií vašeho pracoviště i běžných denních činností.
 • Doporučíme vám vhodné kompenzační cvičení i pomůcky pro zmírnění negativních důsledků sedavého zaměstnání.
 • Naučíme vás, jak můžete sami pracovat na prevenci vzniku vertebrogenních obtíží.
 • Pomůžeme vám naučit se více vnímat vaše tělo a předejít tak bolestem v pohybovém aparátu.
 • Společně budeme usilovat o reedukaci pohybových vzorců a stereotypů, což je nejlepší prevencí před blokádami kloubů, změně funkcí svalů, měkkých tkání i statiky pohybového aparátu.

 

BOLÍ VÁS ZÁDA?

Víte, že příčinou Vašich obtíží může být málo pohybové aktivity nebo naopak nadměrné přetěžování, stres, sedavé zaměstnání, či předchozí úraz nebo prodělané onemocnění?

Pomůžeme Vám zjistit příčinu a zapracovat na jejím odstranění.

Vyšetříme Vás a navrhneme terapeutický postup jak se bolestí zbavit nebo je zmenšit na únosnou míru.

Společně s Vámi sestavíme preventivní opatření, aby Vás záda nebolela, navrhneme kompenzační cvičení a vhodnou relaxaci.

Poradíme jak uspořádat pracovní prostření, jak zvedat těžké předměty nebo používat opěrné pomůcky (bederní pás, ortézy apod.).

 

CHYSTÁTE SE NA OPERACI BEDERNÍ PÁTEŘE, NEBO JI MÁTE DOKONCE ZA SEBOU?

Vysvětlíme Vám, co Vás čeká a jak se na operaci co nejlépe připravit.

Sestavíme Vám na míru předoperační cvičební jednotku tak, abychom funkci pohybového systému ovlivnili již před samotným výkonem.

Naučíme Vás jak pečovat o jizvu.

Pomůžeme Vám upravit Vaši životosprávu tak, abyste již na další operaci nemuseli.

Pomocí cílené fyzioterapie můžeme zredukovat nebo dokonce odstranit bolest, která po operaci přetrvala.

Vhodně nastaveným plánem kontrolních vyšetření můžeme v průběhu času Váš pohybový režim přizpůsobit daným možnostem a potřebám.

 

TRPÍTE ZÁVRATÍ NEBO BOLESTÍ HLAVY?

Příčin proč tyto obtíže máte je celá řada  a najdeme je v celém pohybovém systému.

Vyšetříme Vás od hlavy až k palci u nohy a cílenou fyzioterapií ovlivníme funkční změny tak, že Vaše potíže zmírníme nebo je zcela odstraníme.

Navrhneme a naučíme Vás autoterapii tak, abyste uměli ovlivnit bolesti hlavy ve smyslu zmírnění její intenzity nebo i četnosti výskytu bolestí v případě, že nebudete mít fyzioterapeuta na dosah.

 

Informace pro sportovce

 

CHODÍTE PRAVIDELNĚ CVIČIT DO POSILOVNY?

Víte, že nesprávné provádění cviků, navíc se zátěží, může způsobit různé funkční poruchy? Může se pak projevit bolestí v pohybovém aparátu.

Připravíme vás na cvičení v posilovně:

 • Vyšetříme vaše držení těla, funkční nedostatky, pohybové stereotypy a stabilizační funkci pohybového aparátu.  Vyhodnotíme svalový tonus, kloubní mobilitu a svalovou rovnováhu.
 • Fyzioterapeutickými postupy ovlivníme funkci pohybového aparátu směrem k fyziologii a tím vás připravíme k náročnému cvičení.
 • Poradíme a zkontrolujeme správnost prováděného cvičení, budeme partnerem ve vašem tréninku.
 • Doplníme vaše cvičení o kompenzační prvky nebo aktivity.
 • Naučíme vás znát a vnímat vaše tělo. Tak bude pro vás trénink efektivnější.

 

CHCETE ZAČÍT SPORTOVAT?

Při nevhodně prováděném sportu může dojít ke svalové dysbalanci, kloubním blokádám, ke vzniku degenerativních změn a také hrozí vyšší riziko úrazů. Například často dochází k jednostrannému přetěžování těla, ztrátě funkce podélné a příčné klenby nožní, vzniku patních ostruh, k bolestem svalových úponů nebo přetěžování nosných kloubů i páteře.

 • Poradíme vám s výběrem vhodného sportu vzhledem k vaší konstituci a stavu pohybového aparátu.
 • Provedeme rozbor poruch svalové rovnováhy a pohybových návyků a podle něj vypracujeme plán vhodných kompenzačních prvků.
 • Zaměříme se na kvalitu svalové koordinace a korekci chybných pohybových vzorců.
 • Podpoříme zlepšování vašich individuálních výkonů.
 • Poradíme vám, čím vhodně doplnit trénink, jak předejít traumatům a předcházet recidivám.

 

AKTIVNĚ SPORTUJETE A CHCETE ZLEPŠOVAT SVOU VÝKONNOST? TŘEBA I ZÁVODIT?

 • Vyšetříme držení Vašeho těla, pohybové návyky, nedostatky a možná rizika pro vznik úrazu či bolesti z přetížení.
 • Naučíme Vás kompenzovat pohybové nedostatky a předcházet případnému poškození pohybového aparátu.
 • Naučíme Vás Váš pohybový aparát využívat lépe a ekonomičtěji, abychom dosáhli zlepšení individuálních výkonů.
 • Zprostředkujeme Vám doplňkové služby  jako zátěžové testy, nastavení posezu na kolo, poradenství v oblasti výživy, ve s námi spolupracujícím zařízení: VO2max, Futurama business park, Sokolovská 136/a, Praha 8.

JE PRO VÁS SPORT ZAMĚSTNÁNÍM?

Potom stejně jako máte svého trenéra, měl/a  byste mít i svého fyzioterapeuta.

 • Na základě cíleného vyšetření Vám pomůžeme lépe poznat vaše tělo, pohybové návyky a vaše silná, ale i slabá místa.
 • Spolu s Vámi najdeme možnosti pro vhodnou kompenzaci případných přetížení.
 • Ve spolupráci s Vaším trenérem najdeme způsob efektivnějšího využití Vaší síly a energie pro zlepšení výsledků.
 • Zajistíme poúrazovou rehabilitaci a pomůžeme s opětným návratem do maximální zátěže.
 • Nabízíme i kompenzační prvky jako relaxační, či sportovní masáže, lymfodrenáže, reflexní masáže plosek nohou.

 

Zdravý pohyb dětí

 

ZÁLEŽÍ VÁM NA ZDRAVÉM POHYBU VAŠICH DĚTÍ?

Je vaše dítě aktivní, hodně sportuje? Nebo naopak po celodenním sezení ve škole tráví čas u počítače a televize?

Nabízíme:

 • Vyšetření pohybových stereotypů a držení těla
 • Fyzioterapii pro správné držení těla
 • Dlouhodobé sledování a podporu správného vývoje pohybového aparátu jako prevenci funkčních poruch v dospělosti
 • Poradenství v oblasti kompenzace sportovní zátěže nebo nedostatku pohybu
 • Vyšetření vývoje pohybového aparátu u dětí do 1 roku věku, případně adekvátní terapii
 • Terapii Vojtovou metodou

 

Úrazy a operace

 

JSTE PO ÚRAZE A MÁTE BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU?

Trápí Vás bolesti svalů, kloubů či páteře opakovaně již několik let po úraze?

Nevíte si rady jak si od bolesti ulevit?

Nebo jste nedávno utrpěl/a úraz a bolest ne a ne přestat?

Nabízíme Vám pomoc:

 • Komplexně vyšetříme pohybový aparát.
 • Zaměříme se na postižené místo a vyhledáme funkční poruchy s ním spojené.
 • Upravíme svalové dysbalance vzniklé po úraze a zřetězené poruchy.
 • Zpevníme svalový korzet pomocí labilních ploch (BOSU) či cvičení na TRX .
 • Uvolníme a protáhneme svalový aparát.
 • Naučíme automobilizační cvičení na doma.
 • Jako podpůrnou léčbu používáme fixační taping nebo kinesiotaping.

 

DOPORUČIL VÁM VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ ORTOPEDICKOU OPERACI?

Čeká Vás operace ramenního, kyčelního nebo kolenního kloubu?

Zajistíme Vám předoperační přípravu i včasnou pooperační léčbu.

Nabízíme:

 • Posílení svalů operovaného kloubu v rámci předoperační přípravy za účelem zkrácení doby rekonvalescence.
 • Obnovení hybnosti a rozsahu operovaného kloubu v co nejkratší době, nácvik správného stereotypu chůze v rámci pooperačního programu.
 • Nácvik správných, pro kloub co nejméně energeticky náročných pohybových stereotypů v rámci preventivního programu.
 • Techniky měkkých tkání, reflexní masáž, mobilizační techniky, Vojtovu metodu, proprioceptivní neuromuskulární stabilizaci (PNF), Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS).

 

Relaxace a masáže

 
V rámci komplexní péče o našeho pacienta je pro nás samozřejmostí úzká
spolupráce všech členů týmu. Díky tomu mají fyzioterapeuti představu, jakými
technikami pracují naši maséři a naopak. Fyzioterapeut proto může u každého
jednotlivce navrhnout ten správný typ masáže nebo relaxace tak, aby podpořil
léčebný efekt své práce. Stejně tak je důležité, aby klienti preferující pouze masáže
nebo relaxace alespoň jednou navštívili našeho fyzioterapeuta, který jim na základě
vstupního vyšetření a po vzájemné domluvě ten správný typ masáže nebo relaxace
doporučí.
Tato spolupráce se nám velmi osvědčila, protože zásadně podporuje terapeutický a
preventivní efekt péče o naše pacienty a klienty. V ambulantních zařízeních tento typ
spolupráce nebývá zcela běžný.
 
REFLEXNÍ TERAPIE PLOSKY NOHY

„Zvládnout své nohy zdá se mi být dobrou cestou zvládnutí mysli“ – Clara Lewitová

Chcete zvládnout také nejen svou mysl, ale i bolesti za krkem, v kříži, zmenšit pocit těžkých a unavených nohou, zmírnit bolesti hlavy nebo migrén, zmírnit následky astmatu, důsledky artrozy, projevy alergie nebo se prostě a jednoduše celkově uvolnit?

Přijďte na 100 let starou čínskou reflexní masáž plosky nohy, která Vám tyto možnosti nabízí.

 

LYMFODRENÁŽ

Jste po operaci či úraze a trápí vás otoky? Máte migrény? Trápí vás akné, stárnutí kůže nebo celulitida? Jste sportovec?

Nabízíme vám možnost účinné pomoci díky lymfatickým masážím, které napomohou zlepšit nebo zmírnit:

 • Poúrazové a pooperační otoky
 • Žilní a lymfatické otoky
 • Neurologické – prevence migrén, syndrom bolesti hlavy
 • Ortopedické – chronická poliarthitis, coxarthosis
 • Zvýšení a regenerace imunity organismu
 • Zlepšení metabolismu
 • Sportovní – úrazy / regenerace svalů
 • Zpomalení stárnutí kůže
 • Otoky obličeje, zejména víček
 • Akné, nečistá pleť atp.

 

KONTRAINDIKACE:

 • akutní zánět žil
 • virová onemocnění
 • aktivní onkologická onemocnění
 • akutní bakteriální
 • nekompenzovaná hypertenze
 • nejasné bolesti břicha
 • internistické otoky (původ v nemocích srdce, ledvin, jater)
 • gravidita

 

RELAXACEKLASICKÉ MASÁŽE, BAŇKOVÁNÍ

Máte pocit tuhosti nebo bolesti za krkem, mezi lopatkami a v kříži, popř. jinde v pohybovém aparátu? Jste po úraze nebo operaci a potřebujete opět fungovat?

Jste ve stresu a potřebujete si prostě odpočinout?

Vyzkoušejte účinek klasické masáže. Uvolníme zatuhlé svaly, zlepšíme prokrvení těla, rozproudíme lymfu, posílíme imunitu…. a vy můžete jen relaxovat a odpočívat.

Nebo se uvolněte pomocí starověké čínské metody baňkování.

Nepřímo působíme přes jednotlivé reflexní zóny, kde na povrch kůže přikládáme speciální baňky, ve kterých se po přiložení vytvoří podtlak.

Pomůžeme vám od bolesti zad a kloubů, u migrén, cukrovky, vysokého krevního tlaku a u zažívacích a menstruačních potíží.