Náš tým

Fyzioterapie

Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.

Fyzioterapeut – jednatelka společnosti

Vzdělání: 2006 ukončeno postgraduální doktorandské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze; 1996 ukončeno magisterské studium – funkční poruchy hybného systému na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, Praha

Praxe v oboru: 2003 – 2010 Vedoucí fyzioterapeut na Rehabilitační klinice Malvazinky; 1996-2002 FN Motol v Praze – Klinika rehabilitace

Členství v odborných společnostech: Od roku 1997 člen Myoskeletální společnosti při ČLS J.E.P. Od roku 2003 člen Společností rehabilitační a fyzikální medicíny při ČLS JEP. Od 2014 člen České Vojtovy společnosti – výukový tým, z.s.

zakládající člen Nadačního fondu Karla Lewita (2016)   www.karellewit.cz

Školitelská činnost: Od roku 2003 je školitelkou Myoskeletální společnosti ČLS J.E.P., 2019 – 2006 vyučovala odborné předměty studenty fyzioterapie 2. LF UK a 2020 – 2007 asistent ve výuce  Vojtovy metody (RL Corpus Olomouc).

 

Mgr. Dita Hudečková

Fyzioterapeut – jednatelka společnosti

Vzdělání: 2017 ukončeno magisterské studium v oboru fyzioterapie na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, SK, 2009 ukončeno bakalářské studium v oboru fyzioterapie na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, SK; 1996 ukončeno pomaturitní studium oboru fyzioterapie v Hradci Králové

Praxe v oboru: 2003 – 2010 úsekový fyzioterapeut na Rehabilitační klinice Malvazinky; 2000 – 2003 Privátní rehabilitační praxe v Hagenu, SRN;  1996 FN Motol – oddělení dětské ortopedie

Členství v odborných společnostech: Od roku 2010 členem Unie fyzioterapeutů.

zakládající člen Nadačního fondu Karla Lewita (2016)   www.karellewit.cz

Školitelská činnost: je školitelkou Myoskeletální společnosti ČLS J.E.P.

Další kurzy: Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Prof. MUDr. Karel Lewit, CS.c.), Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku.

 

Mgr. Hana Nakládalová

Fyzioterapeut, podolog

Vzdělání: 2008 – 2010 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – obor Fyzioterapie  – magisterské studium, 2005 – 2008 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – obor Fyzioterapie  – bakalářské studium

Praxe: 2015 – 2010 Nemocnice Na Homolce – fyzioterapeut, 2008 Rehabilitační klinika Malvazinky – fyzioterapeut na elektroléčbě

Kurzy: 2015 Manuální lymfodrenáž, 2013 Spiraldynamik Intermediate 1, 2012 Terapeutické využití kineziotapu, Spiraldynamik Basic Med, 2011 Metodika senzomotorické stimulace, Rehabilitační metoda SM-Systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře, Základní principy metody R.Brunkow, SM-Systém – manuální terapie

Další kurzy: 2022 – Fyzioterapie funkce 1. (Forma, funkce, facilitace), Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie, Podoskop, plantograf a výroba aktivní stélky, Bosá chůze a běh z pohledu fyzioterapeuta, 2020 Zdravá chodidla v teorii a praxi, 2013 Sball pro hrudní páteř a hrudník, 2010 Využití cvičení ve fitness centrech ve fyzioterapii, 2007 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

 

Hana Bidrmanová, DiS. 

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2018 Specializační vzdělávání – obor Aplikovaná fyzioterapie, IPVZ, 1997-2000 Vyšší zdravotnická škola  5.května, ukončeno absolutoriem

Praxe v oboru: od 2019 lůžkové rehabilitační oddělení, Vršovická zdravotní a.s., od 2016 Thomayerova nemocnice; od 2012 – spolupráce s Centrum fyzioterapie s.r.o.; 2003 – 2010: Rehabilitační klinika Malvazinky; 2000 – 2003: Neurologická klinika, fakultní Thomayerova nemocnice

Kurzy: 2008 – Certifikát C-leg; 2006 – Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); 2006 – Vojtova metoda pro dospělé pacienty; 2006 – Škola chůze amputovaných pacientů, Iris Heyen; 2002 – Bazální posturální programy, Jarmila Čápová

Další kurzy: Metoda McKenzie, Kurzy H. Hermachová, metoda R. Brunkow, škola zad, míčková facilitace metoda Schrothové, manipulační léčba v kontextu vývojové kineziologie (Kolář), spirální dynamika

 

Ing. Markéta Sudíková

Fyzioterapeut  

Vzdělání: 2011 – 2013 České Vysoké Učení Technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství; 2007 – 2010 Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií; 2003 – 2007 Zdravotnická škola Beroun

Praxe: 4/2010 – 8/2013 Fyzioterapeut – Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5; 5/2012 – 9/2013 Fyzioterapeut – Soukromá ordinace Bc. Alice Urbanová, Praha – Jinočany;

Další kurzy: 2016 Terapie pánevního dna;2015 Aktivní odraz, sportovní obuv; 2015 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); 2012 Automobilizace páteře – Face fitness academy, Praha;2011 Baňkování

 

Mgr. Václav Ježek

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2020 – 2018 – Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium; 2017 -2013 – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – obor fyzioterapie, bakalářské studium

Praxe v oboru: FN Motol Praha, Rehabilitační ústav Kladruby, Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, Oblastní nemocnice Kladno, Fakultní nemocnice Olomouc, Rehabilitační klinika na Košíku, Therap-Tilia Praha

Zahraničí stáže: Neurorehabilitační klinika Haapsalu – Estonská Republika, Fotbalový klub UD Las Palmas, Fakultní nemocnice Instar Kanárské ostrovy – Španělské království

Kurzy: Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové, A kurz licenčního kurzu Vojtovy metody pro vysoké školy RL-Corpus s. r. o.
Odborné semináře: McKenzie metoda, Hypermobilita, Možnosti využití robotiky v rehabilitaci, Možnosti využití robotiky v rehabilitaci, Kurz péče o pacienty na invalidním vozíku

 

Zuzana Rousová

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2005 Národ. Centrum ošetřov. a nelékař. Zdrav. oborů, ukončené atestační zkouškou; 2004 Ministerstvo zdravot. ČR, osvědčení k výkonu zdrav. pov. bez odbor. dohledu; 1985-1987 Střední zdravotní škola, Alšovo nábřeží, Praha 1,ukončené 2. maturitní zkouškou

Praxe v oboru: 2021 – Centrum psychosomatické medicíny, BYM; 1995 – 2022 RHB ambulantní oddělení Léčba bolesti, MUDr. Nedělka s.r.o.; 2013 – 2021 vedoucí oddělení fyzioterapie RHB od. Léčba bolesti; 1993-1994 Revmatologický ústav, Na slupi; 1987 – 91 Jedličkův ústav, V Pevnosti 4

Kurzy: 2018 Funkční dynam.stabilizace (SenzaMotorika), 2017 lympho-taping (CPM), 2016 manuální lymfodrenáž (NZZ,Mgr.Toušková), 2016 DNS sportovní kurz I (Rhb Prague School) 2013 algický vertebrogenní sy (Instruct, Dr. Švejcar), 2009 Bosu core (Face Czech, Mgr.D.Muller), 2009 Léčba funkční ženské sterility podle paní L.Mojžíšové (IPVZ,Bc.V.Bezvodová), 2006 Tejpování (BuďFit), 2004 The S-E-T Basic Course ,Terapi Master (ÚVN, Hamáčková) , 2004 Stabilizace páteře (IPVZ, PhDr.A.Herbenová), 2002 Senzomotorická stimulace (IPVZ, PhDr. A. Herbenová), 2001 Diagnostika a terapie postizom.relaxace,měkkých a mobilizačních technik páteře (ČLS JEP,Bc.V. Bezvodová), 2000 Diagnostika a terapie postizom.relaxace, měkkých a mobilizačních t. perif.kloubů (ČLS JEP,Bc.V. Bezvodová), 1999 Posturální korekce ( Instruct,Dr. Švejcar)

Ostatní kurzy : Postura,stabilizace a dýchání-integrální sy (ORP, Mgr.Čumpelík), Autonomní nervový sy a jeho dysfce (FN Motol, Mgr.Marčišová), praktické ukázky tapingu (FN Motol,Mgr.Truc), Vedení ambulance fyzioterapie (NCO-NZO Brno, Mgr. Kapounová), kurz využití jógy v rhb (MUDr. Votava), kurz Feldenkraisova metoda (Franková), SMS sy 1A (Ing. Nesvadba)

 

Mgr. Eva Baranová

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2013 – 2016 Univerzita Palackého v Olomouci, FZV, studijní obor: Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie, navazující magisterské studium

Praxe v oboru: 2015 – 2020 Thomayerova nemocnice

Kurzy: 2020 Fyzioterapie funkce; 2019 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); 2018 Bobath koncept pro dospělé pacienty, basic kurz; 2018 Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

Mgr. Alena Davídková

Fyzioterapeut

Vzdělání:  2001 FTVS UK Praha – následné magisterské studium – Fyzioterapie; 1999 3.LF UK Praha – Bakalářské studium- Fyzioterapie

Praxe: 2020 – 2009 Marvel s.r.o.; 2009 – 2003 Rehabilitační klinika Malvazinky – ambulance, lůžkové rehabilitační oddělení a oddělení OCHRIP, instruktáž pacientů v posilovně, vedení skupinových cvičení; 2003 – 2001 Rehabilitace Olma R+ – ambulance, elektroléčba a vodoléčba, 2001 Rehabilitační klinika Monáda – ambulance a návštěvní služba

Kurzy: Měkké a mobilizační techniky – diagnostika a terapie poruch hybného systému, Manuální lymfodrenáž, DNS (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace)

Další kurzy: Kineziotaping, Akupresura a plynové injekce – metoda reflexní terapie, Komplexní terapie ramene, Forma-Funkce-Facilitace, Pohyb a stabilita, Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Klinický seminář Heleny Hermachové, Metoda Brunkov, Vojtova metoda část A

 

 Masáže

Vlastimil Vaněk

Masér pro zdravotnická zařízení

Vzdělání: 2013 kurz Masér pro zdravotnická zařízení;  2011 rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Praxe v oboru: 2014 – 2017 masér na rehabilitační klinice Malvazinky

Další kurzy: 2019 Kinesiotaping; 2017 Manuální lymfodrenáž; 2017 Spirální stabilizace páteře; 2016 Reflexní masáž; 2015 Reflexologie nohy

 

Masáže/Asistentka/Office manager

Bc. Marcela Pekárková

Masérka pro zdravotnická zařízení, asistentka/office manager

Vzdělání: 2009 MZLU v Brně – obor fytotechnika; 2005 SPŠ chemická – obor farmaceutická substance

Praxe v oboru: Rehabilitační klinika Malvazinky – lázeňská, masérka

Odborné kurzy: 2022 Kurz lymfatických masáží, 2013 Reflexní masáž plosky nohou, 2013 Odborný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, 2012 tejpování, 2012 seminář Rychlé uvolňující ošetření rukou a nohou, 2010 Masér ve zdravotnictví

 

Asistentka/Office manager

Markéta Martínková

Vzdělání: 1998–2002 – střední odborná škola služeb – obor veřejnosprávní činnosti

Předchozí praxe: 2016 – osobní asistentka ředitele ve společnosti Lean Praha, s.r.o., 2014-2016 – učitelka v MŠ, 2004–2014 – asistentka ve společnosti Daimler Chrysler Automotive Bohemia, s.r.o.

 


 

Mgr. Magdaléna Paclíková

Fyzioterapeut (na mateřské dovolené)

Vzdělání: 2013-2015 – Univerzita Karlova v Praze, FTVS, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor

Fyzioterapie, magisterské studium, 2010–2013 – Univerzita Karlova v Praze, FTVS, studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, bakalářské studium

Praxe v oboru: 2013–2015 – Rehabilitační klinika Malvazinky, 2016–2018 MediCentrum Praha a.s.

Kurzy: 2020 – Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L.Mojžíšové, 2018 – Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Komplexní terapie pletence  ramenního, Hluboký stabilizační systém páteře, Spirální kineziologie, Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, Jóga ve fyzioterapii.

Bc. Henrieta Fojtíková

Fyzioterapeut (na mateřské dovolené)

Vzdělání: 2008-2011 Prešovská univerzita v Prešově; fyzioterapie – bakalářské studium

Praxe: 2013-2016 Vršovická zdravotní a.s. (ambulance, lůžková fyzioterapie); 2011-2013 Acromion s.r.o. Praha

Kurzy: 2016 refresh Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému; Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy; Vývojová kineziologie; Kineziologie páteře; Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi; Komplexní terapie ramenního pletence; Trigerpoint, Otto Bock – škola chůze; Kinesiotaping; rebox; DNS; jóga v rehabilitaci