Náš tým

Fyzioterapie

Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2006 ukončeno postgraduální doktorandské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze; 1996 ukončeno magisterské studium – funkční poruchy hybného systému na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, Praha

Praxe v oboru: 2003 – 2010 Vedoucí fyzioterapeut na Rehabilitační klinice Malvazinky; 1996-2002 FN Motol v Praze – Klinika rehabilitace
Členství v odborných společnostech: Od roku 1997 člen Myoskeletální společnosti při ČLS J.E.P. Od roku 2003 člen Společností rehabilitační a fyzikální medicíny při ČLS JEP.
Školitelská činnost: Od roku 2003 je školitelkou Myoskeletální společnosti ČLS J.E.P., od roku 2006 vyučuje odborné předměty studenty fyzioterapie 2. LF UK a od roku 2007 asistuje při výuce v kurzu Vojtovy metody (RL Corpus Olomouc).

 

Mgr. Dita Hudečková

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2009 ukončeno bakalářské studium v oboru fyzioterapie na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, SK; 1996 ukončeno pomaturitní studium oboru fyzioterapie v Hradci Králové

Praxe v oboru: 2003 – 2010 úsekový fyzioterapeut na Rehabilitační klinice Malvazinky; 2000 – 2003 Privátní rehabilitační praxe v Hagenu, SRN;  1996 FN Motol – oddělení dětské ortopedie

Členství v odborných společnostech: Od roku 2010 členem Unie fyzioterapeutů.
Další kurzy: Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Prof. MUDr. Karel Lewit, CS.c.), Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku.

 

Mgr. Petra Hulvová

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2008/09 – 2010  Magisterské studium na FTVS UK v Praze, obor – tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
2004/05 – 2008/09    bakalářské studium na FTVS UK v Praze, obor – tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených; 2001/02 – 2003/04 Vyšší zdravotnická škola 5.května – fyzioterapie, ukončeno absolutoriem

Praxe v oboru:1.12.2006 –  31.1.2013 –  RK Malvazinky; od 02/2010 úsekový fyzioterapeut odd.B; 2.8.2004 –  30.11.2006 – Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou
Další kurzy:Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku; Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu(Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); Základní principy metody R.Brunkow

 

 

Hana Bidrmanová, DiS. 

Fyzioterapeut

Vzdělání: 1997-2000 Vyšší zdravotnická škola, 5.května, ukončeno absolutoriem

Praxe v oboru: od 2016 fakultní Thomayerova nemocnice; od 2012 – spolupráce s Centrum fyzioterapie s.r.o.; 2003 – 2010: Rehabilitační klinika Malvazinky; 2000 – 2003: Neurologická klinika, fakultní Thomayerova nemocnice

Kurzy: 2008 – Certifikát C-leg; 2006 – Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); 2006 – Vojtova metoda pro dospělé pacienty; 2006 – Škola chůze amputovaných pacientů, Iris Heyen; 2002 – Bazální posturální programy, Jarmila Čápová

Další kurzy: Metoda McKenzie, Kurzy H. Hermachová, metoda R. Brunkow, škola zad, míčková facilitace metoda Schrothové, manipulační léčba v kontextu vývojové kineziologie (Kolář), spirální dynamika

 

Bc. Daniela Frydrýnová

Fyzioterapeut

Vzdělání:2005 – 2007 FTVS UK Praha navazující magisterské studium – fyzioterapie; 2001 – 2004 – 1.LF UK PRAHA, Specializace ve zdravotnictví – fyzioterapie

Praxe:2014 – 8/2015  KlinNeuro s.r.o., Poliklinika Pod Marjánkou, Břevnov – fyzioterapeut; 2013 – 8/2015  Ústřední vojenská nemocnice v Praze– fyzioterapeut; V rámci studia odborná praxe v ÚVN Střešovice, Malvazinky, Monáda, Paraple, Jedličkův ústav, Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou; v lázeňských domech v Mariánských Lázních.

Kurzy:2015 Refresh Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); Senzomotorická stimulace hybného systému, Funkční kineziotape, Pohybová a taneční terapie v práci s klientem, Komplexní terapie krční páteře, Moderní fyziotrénink – Core, Diagnostika a terapie hybného systému – mobilizace a měkké techniky, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace;

 

Bc. Henrieta Tchuriková

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2008-2011 Prešovská univerzita v Prešově; fyzioterapie – bakalářské studium

Praxe: 2013-2016 Vršovická zdravotní a.s. (ambulance, lůžková fyzioterapie); 2011-2013 Acromion s.r.o. Praha

Kurzy: 2016 refresh Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému; Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy; Vývojová kineziologie; Kineziologie páteře; Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi; Komplexní terapie ramenního pletence; Trigerpoint, Otto Bock – škola chůze; Kinesiotaping; rebox; DNS; jóga v rehabilitaci

 

Bc. Zuzana Schnirchová

Fyzioterapeut

Vzdělání: 2010-2013 Západočeská univerzita v Plzni – bakalářské studium fyzioterapie

Praxe:2016 – Medifin a.s. poliklinika Kartouzská fyzioterapeut ; 2013-2016-Rahabilitace a neurologie s.r.o. fyzioterapeut; 2012-2014 Cerebrum – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin – vedení skupinových cvičení

Kurzy: 2016 refresh Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému I.+II.; Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy; Refresment manuální medicíny – HK a DK

 

Masáže

Marie Welzlová

Masérka pro zdravotnická zařízení

Vzdělání: 2003 kurz masér pro zdravotnická zařízení; 1988 kurz pro nižší zdravotnický personál,

Praxe v oboru: masérka 2007 – 2011 Rehabilitační klinika Malvazinky – lázeňská, masérka; 2003 – 2006 Lázeňský hotel Imperial – lázeňská; od roku 1988  na pozici lázeňská v Lázeňském domě Lázně III, Karlovy Vary

Další kurzy: 2011 ruční lymfodrenáž, 2009 baňkování, 2007 reflexní terapie plosky nohy

 

Recepce

Tereza Růžičková

Asistentka/Office manager

Vzdělání: 2016/17 nultý ročník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; 2007/08-2014/15 Gymnázium Česká Lípa;

Předchozí praxe: 2017 – asistentka/recepční v advokátní kanceláři Vilímková, Dudák & Partners; 2016 – recepční na České stomatologické komoře; 2012-doposud – průvodkyně na Skalním hradě Sloup v Čechách


 

 

Bc. Marcela Pekárková

(na mateřské dovolené)

Masérka pro zdravotnická zařízení, recepční

Vzdělání: 2009 MZLU v Brně – obor fytotechnika; 2005 SPŠ chemická – obor farmaceutická substance

Praxe v oboru: Rehabilitační klinika Malvazinky – lázeňská, masérka

Odborné kurzy: 2013 Reflexní masáž plosky nohou, 2013 Odborný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii, 2012 tejpování, 2012 seminář Rychlé uvolňující ošetření rukou a nohou, 2010 Masér ve zdravotnictví

 

Ing. Markéta Sudíková

Fyzioterapeut

(na mateřské dovolené)

Vzdělání: 2011 – 2013 České Vysoké Učení Technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství; 2007 – 2010 Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií; 2003 – 2007 Zdravotnická škola Beroun

Praxe: 5/2012 – 9/2013 Fyzioterapeut – Soukromá ordinace Bc. Alice Urbanová, Praha – Jinočany; 4/2010 – 8/2013 Fyzioterapeut – Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 5

Další kurzy: 2016 Terapie pánevního dna;2015 Aktivní odraz, sportovní obuv; 2015 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.); 2012 Automobilizace páteře – Face fitness academy, Praha;2011 Baňkování