Odborné kurzy

Odborné kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře FBLR

Odborný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu probíhá pod vedením školitelek MSM ČLS JEP (Společnost myoskeletální medicíny ) Mgr.Hanušové Šárky, Ph.D., žačky a dlouholeté kolegyně Prof.MUDr.Karla Lewita, Dr.Sc. a Mgr. Hudečkové Dity. 

Kurz je certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, bylo mu přiděleno 120 kreditů.

Kurz je veden výhradně v českém jazyce.

Obsahem kurzu jsou diagnostické a terapeutické techniky měkkých tkání, mobilizační techniky periferních kloubů a páteře, cílené techniky svalové postizometrické relaxace, včetně příslušné autoterapie. Součástí je rovněž klinika funkčních poruch pohybového systému a demonstrace pacientů. Kurz je součástí postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů FBLR. U fyzioterapeutů jsou požadovány 2 roky praxe v oboru.

Kurz se skládá z 5 jednotlivých částí (M1 – M5), každá část má 40 hodin, celkem tedy 200 hodin teoretické, ale především i praktické výuky. Kurz je zakončený zkouškou, která se skládá z teorie (test) a praktického předvedení techniky.

Maximální počet účastníků v kurzu je 16.

Cena jedné části  12.000,-

Kurz probíhá v Purkyňově Paláci Praha, Nové Město, Purkyňova 2, 110 00 Praha 1.

Na místě je k dispozici drobné občerstvení, k využití je lednice a mikrovlnná trouba.

Dle § 56 ost. 3 a § 57 odst. 3 zákona č.96/2004 Sb. je povolená maximálně 15ti procentní omluvená absence, což odpovídá přibližně třem vyučovacím dnům.

Zájemci o zařazení do kurzu se mohou přihlásit emailem: cf.kurzy@gmail.com.

Seznam doporučené literatury a učebních materiálů ke kurzu:

  • Lewit, K. (2004) Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, 5.zcela přepracované vydání, nakl.Sdělovací technika, spol.s.r.o., ISBN 80-86645-04-5
  • Véle, F. (1997) Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 271 s., ISBN 80-7169-256-5.
  • Lewit, K., Olšanská, Š.  Outflare – Inflare – změna postavení pánve. Čas. Rehabilitace a fyzikální lékařství, ročník 12, 1 , březen 2005
  •  Lewit, K. Olšanská, Š. Klinický význam aktivních jizev. Čas. Rehabilitace a fyzikální lékařství, ročník 10, 4, prosinec 2003
  • Čihák, R. (1987) Anatomie 1, Avicenum 08-102-87
  • Výukové materiály:  film 1. „Manipulační techniky – měkké tkáně“; film 2.“Manipulační techniky – periferní klouby“; film 3.“Manipulační techniky – páteř“ (více zde)
  • Travell J., Simons D. Handbuch der Muskel – Triggerpunkte 1,2; Urban – Fischer, Verlag  2002 (2.vydání)
  • Paoletti S. Fasczien; Urban – Fischer Verlag 2001 (1.vydání)
  • Sachse J., Schildt – Rudloff K. Wirbelsäule; Urban – Fischer Verlag 2000 (4.vydání)
  • Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny (soubor přepsaných přednášek Karla Lewita), Nadační fond Karla Lewita 2020, ISBN 978-80-270-8061-8

 

Aktuálně pořádané nebo vypsané kurzy naleznete zde