Osobnost Karla Lewita

Centrum fyzioterapie s.r.o. svou odbornou činností navazuje a dále pokračuje v diagnostických, terapeutických i výukových principech Prof.MUDr. Karla Lewita CSc.; jeho žákyně a jím vyškolení instruktoři zajišťují výuku v našich kurzech. Je to pro naše pracoviště velká čest.

Průběžně zpracováváme odbornou pozůstalost Prof.MUDr. Karla Lewita, Dr.Sc., kterou bychom rádi doplnili o další materiály (vzpomínky na spolupráci s prof. Lewitem, návrhy, podněty atd.). Spolupracujeme s rodinou pana profesora Lewita a dalšími zdravotnickými zařízeními. 

Uvítáme jakékoliv příspěvky. 

V případě zájmu nás prosím kontaktuje: informace na pracovišti Praha 5 centrum.fyzioterapie@centrum.cz nebo telefonicky 235 317 760. 

Profesor Karel Lewit se narodil dne 25.4.1916 v Lublani; své studium na lékařské fakultě musel přerušit kvůli 2.světové válce a dokončil ho úspěšně v roce 1946. V tomto roce také nastoupil na kliniku známého profesora Hennera, kde pracoval více než 15 let.

Od roku 1960 do roku 1973 pracoval na Neurologické klinice na Vinohradech, poté postupně působil ve Výzkumném ústavu chorob revmatických, Ústředním ústavu železničního zdravotnictví, Ústavu léčby hybných poruch v Třeboni, na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, na Klinice rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole, na Rehabilitační klinice Malvazinky,  v Centru fyzioterapie s.r.o. na Zličíně a také v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

Profesor Karel Lewit je v České republice považován spolu s Prof.MUDr.Vladimírem Jandou DrSc., Prof.MUDr.Janem Jiroutem DrSc. a Doc.MUDr.Františkem Vélem CSc. za zakladatele tzv. „Pražské školy rehabilitace“.  V České republice je považován za autora manipulační léčby a nejvýznamnějšího učitele moderní funkční diagnostiky a terapie v oboru myoskeletální medicíny.

Profesor Lewit je autorem více než 200 publikací. V roce 1966 publikoval poprvé svoje techniky, včetně postupů autoterapie, v knize „ Manipulační léčba v rámci reflexní terapie“. Tato kniha vyšla v pěti českých vydání, ve třech anglických, osmi německých, ve dvou polských verzích, a byla také přeložena do mnoha jiných jazyků, např.: holandštiny, švédštiny, bulharštiny, ruštiny, italštiny, japonštiny a španělštiny.

Profesor Karel Lewit je dodnes velmi uznáván také v zahraničí, má mnoho svých žáků např. v Německu, Francii, Itálii, Polsku,… ale také v USA a v Austrálii. Vždy byl velmi činorodý, až do svého pozdního věku  byl  otevřen diskusím o nových diagnostických a terapeutických přístupech, ochotně předával bohaté klinické zkušenosti mladším generacím lékařů a fyzioterapeutů. I přes celosvětový věhlas a uznání ovšem neztratil svůj osobitý, ale vždy lidský přístup jak k pacientům, tak k poznání chtivým kolegům lékařům i fyzioterapeutům.

V říjnu 2014, ve věku 98 let, zakončil svůj bohatě naplněný život ve svém domě v Dobřichovicích. Život pana profesora Lewita byl profesionálně i lidsky velmi pestrý, přesahující hranice medicíny i hranice České republiky. Vyškolil a ovlivnil mnoho lékařů, fyzioterapeutů, chiropraktiků a hlavně pacientů. Děkujeme !!!

Dne 19.2. 2016 vznikl Nadační fond Karla Lewita, jehož hlavním úkolem bylo a dále zůstává zpracování odborného dědictví pana profesora a možnost jeho dalšího rozvíjení a šíření.

Posláním Nadačního fondu Karla Lewita je šířit funkční způsob myšlení ve zdravotnictví. Vycházíme z poznatků prof. Lewita, který celý svůj profesní život zasvětil svým pacientům, studentům a výzkumu v odvětví rehabilitace a neurologie. Aktuálně se věnujeme zj. vydání výukových materiálů pro fyzioterapeuty a lékaře, pořádání a natáčení besed pro laiky s tématy pro podporu lidského zdraví a pečujeme o Fyzioterapii funkce (vlastníme ochrannou známku).
Veškeré informace o Nadačním fondu Karla Lewita najdete na www.karellewit.cz

Publikace

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, c2003, 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

 

Další publikace:

 • Trakční test. Čas. lék. čes. 94, 1955.
 • Migréna a krční páteř. Československá neurologie 22, 1959.
 • Ménierova nemoc a krční páteř. Československá otolaryngologie 8, 1959.
 • Komoce a krční páteř. Rozhl. chir. 41, 1962.
 • Bolestivá blokáda úseku páteře jako příznak expanzivního procesu nitropáteřního. Československá neurologie 27, 1964.
 • Sakroiliakalverschiebung und Muskelfehlsteurung. Asklepios 6, 1969.
 • Funkční dysmenorea a poruchy krajiny křížové. Prakt. lék. 46, 1966.
 • Vertebrobasiální insuficience a krční páteř. Československá neurologie 31, 1968.
 • Kostrč a bolest v krajině křížové. Rehabilitácia 1, 1968.
 • Beitrag zum reversiblen Gelenksblockierung. Z. Orthop. 105, 1968.
 • K problematice vyšetřování statiky. Rehabilitácia 2, 1969.
 • Vertebrogenní závrať.
 • Diferenciální diagnosa bolesti v rameni a cervikobrachiální syndrom.
 • Hypermobilita v kraniocervikálním přechodu.
 • Ligament pain and anteflexion headache.
 • Funktiondiagnose als Grundlage der manuellen Therapie.
 • Případ rotační dislokace mezi atlase a axisem úspěšně léčené manipulacemi.
 • Rentgenové vyšetření statiky páteře.
 • Vertebrogenní činitel v rahabilitaci po poranění lbi a krční páteře.
 • Co je manipulace a co mobilizace kloubní.
 • Kritéria statiky páteře v bočním průmětu.
 • On Dalseth´s Paper: Anatomic Studies of the Osseous Craniovertebral Joints.
 • Statika páteře se zatížením obou dolních končetin, pravé a levé dolní končetiny v rentgenovém obraze.
 • Impaired Joint Function and Entrapment Syndrome.
 • The Needle Effect in the Relief of Myofsscial Pain.
 • The Relation of Faulty Respiration to Posture with Clinical Implications.
 • Faelle von Rotationsdislokation zwischen Altas und Axis. Ihre Behandlung in Narkose.
 • Rehabilitace u bolestivých poruch pohybové soustavy.
 • Ein Fall von Auffahrunfall.
 • Postisometrická relaxace.
 • Roentgenologische Kriterien staticher Stoerungen der Wirbelsaeule.
 • Die postisometrische Relaxation in der Diagnose des Scalenus-Syndroms.
 • Einleitende Stellungnahme. Klinisches Bild der A. – vertebralis. Insuffiziez.
 • Kopfgelenke und Gleichgewichtsstoerung.
 • Bemerkungen zur Arbeit vone L. Bayerl et al., Nebenwirkungen und Kontraindikationen der Manuellen Therapie im Bereich der Halswirbelaaeule.
 • Manipulation – reflex therapy and/or restitution of imapired locomotor function.
 • Postisometrische Relaxation in Kombination mit anderen Methoden muskularer Fazilitation und Inhibition.
 • Muskuraere Stoerungsmuster bei thorako-lumbaler Dysfunktion.
 • Chain Reactions in Disturbed Function of the Motor System.
 • Beckenverwringung und Iliosakralblockierung.
 • Discussion Invited: “The Theoretical Patholofy of Acute locked Back: A Bacic for Manipulative Therapy by Bogduk, N., Jull, G.J.
 • Verschiebungen im Bereich der Symphyse und der Tubera ischiadica.
 • Pelvic dysfunction.
 • Verspannung von Bauch und Gesaemuskulatur mit Auswirkung auf die Koerperstatik.
 • Clinical Picture and Diagnosis of Vertebral Artery Insufficiency.
 • Changes in Locomotor Function, Complementary Medicine and the General Practitioner.
 • The Functional Approach.
 • Kraniocervikální spojení nebo pánev? Rehabilitace a fyzikální lékařství 1, 1994
 • Stabilizační systém a pánevní dno.
 • Soft Tissue and Relaxation Techniques.
 • Některá zřetězení funkčních poruch ve světle koaktivačních svalových vzorců na základě vývojové neurologie.
 • Rentgenové vyšetření rotace trupu.
 • Artikulaere Funktionsstoerungen.
 • Stabilisierung der Wirbelsaeule.
 • Rehabilitace bolestivých poruch pohybové soustavy.
 • Kopfgelenksblockierungen und chronische Tonsillitis.
 • Zervikales Stoerungsmuster bei Schwindelpatienten.
 • Breathing Movements: The Synkinesis of Respiration and With Looking Up and Down.
 • Muskelfazilitations und Inhibitionstechniken in der Manuellen Medizin.
 • Případ selektivní parézy hlubokého stabilizačního systému jako následek boreliózy.
 • Dýchací synkinezy – polyelektromyografická studie.
 • Vertebrogenní poruchy a bolest za porodu.
 • Funktionsstoerungen im Bewegungssystem, Verkettungen und Fehlprogrammierung.
 • Výsledky měření dorsální a ventráuln flexe v kraniocervikálním spojení.
 • Mechanismus a měření pohyblivosti kraniocervikálního spojení při úklonech.
 • Anteflexní bolest hlavy v dětském věku.
 • Myofascial Pain: Relief by Post-isometric Relaxation.
 • Změny kožní teploty vyvolatné některými léčebnými zásahy u kořenových diskogenních syndromů.
 • Zamerčanija k terminologii vertebralnych reasstroistv i narušenii funkcii oporno-dvigatelnovo atarata.

Na seznamu publikací se pracuje.