V návaznosti na tradici klinických seminářů zvaných Lewitace, které vedl Prof. MUDr. Karel Lewit, Dr. Sc. jsme je s výslovným souhlasem jeho dcery Bc. Clary – Marie Heleny Lewitové znovu obnovily.

Cílem těchto setkání – Lewitace – je upevnění a rozvíjení mezioborové spolupráce fyzioterapeutů a lékařů všech odborností a rozvíjení funkčního principu v medicíně.

Jsou organizované Centrem fyzioterapie s.r.o. a vedené Mgr. Šárkou Hanušovou, Ph.D.

 

Termíny 2018

  1. 14.9.2018     8:00 – 10:00   Purkyňova 74/2, Palác Purkyňova, Praha 1
   5.10.2018     8:00 – 10:00   Nedašovská 376/6, Praha 5 – Zličí
   2.11.2018     8:00 – 10:00   Purkyňova 74/2, Palác Purkyňova, Praha 1
   7.12.2018     8:00 – 10:00   Purkyňova 74/2, Palác Purkyňova, Praha 1

 

  1. 1.6.2018      téma: vstup do problematiky temporomandibulárního kloubu – info z osteopat.kurzu
   11.5.2018     téma: info z Jandova dne 24.4.
   6.4.2018      téma: Pánevní dno
   2.3.2018      téma: Hluboká a povrchová žilní trombóza
   12.1.2018    téma: Demonstrace pacientů

 

Termíny 2017
”Víc...”


Termíny 2016
”Víc...”