Výukové materiály – Registrace

 

Fyzická osoba oprávněná k užití „díla“

  Osobní údaje
 

Kurzy

  Absolvování kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 

  Údaje kurzu v Centru fyzioterapie


 

 

  Absolvování jiného kurzu


 

Praxe

  Údaje o profesní praxi:

 

 

Fakturační údaje 1.  

  Údaje fyzické osoby:

 

Potvrzení výběru výukových materiálů: 

Prohlášení o pravdivosti údajů: • Jsem si vědom/a případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl/a údaje nepravdivé, nepřesné nebo neúplné.

 

Odeslat registraci