Výukové materiály – Informace k registraci

 

 1. Registrovaný uživatel získává licenční oprávnění k výukovému filmu

  Manipulační techniky – Měkké tkáně           za cenu  700,-Kč / 2100,-Kč (délka 1:00:12) nebo
  Manipulační techniky – Periferní klouby      za cenu  700,-Kč / 1500,-Kč (délka 1:11:04) nebo
  Manipulační techniky – Páteř                 za cenu 1000,-Kč / 3000,-Kč (délka 1:30:05) nebo
  k prvním dvěma dílům filmu                   za cenu 1400,-Kč / 3600,-Kč (délka 1:00:12/1:11:04) nebo
  ke všem třem dílům filmu                     za cenu 2400,-Kč / 6500,-Kč (délka 1:00:12/1:11:04/1:30:05).
 2. Přístup není časově omezen.

 

 1. Podmínkou registrace uživatele je bezvýhradný souhlas s Licenčními podmínkami užití výukových filmů

  Manipulační techniky – Měkké tkáně, příp.
  Manipulační techniky – Periferní klouby, příp.
  Manipulační techniky – Páteř,

  který dále elektronicky stvrdí.

 

 1. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že přihlašovací jméno a heslo je mu přiděleno a sám není oprávněn je měnit. Použití přístupových údajů je kontrolováno a v případě zneužití bude přístup v souladu s Licenčními podmínkami odebrán.

 

 1. Registrovaný uživatel souhlasí, že Centrum Fyzioterapie (dále jen „správce“) je oprávněno zpracovat jeho osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, e-mail a kontaktní adresa za účelem evidence přidělených práv ke sledování filmu. Registrovaný uživatel souhlasí, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování dle regulace EU vydané v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.Registrovaný uživatel je srozuměn/srozuměna se svým právem mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, odvolat tento souhlas, podat proti Správci údajů stížnost.

 

 1. Zájemci mimo ČR kontaktujte ohledně možnosti registrace centrum.fyzioterapie@gmail.com