Program Elektroterapie

                                                             BTL – 5000 – NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PROGRAMY
Diagnóza Program číslo Typ proudu Čas (min) Intenzita
Achilodynie E-0011 galvanický, přerušovaný 8000Hz 30 prahově senzitivní
Achilodynie 2 E-0169 diadynamik, CP-ISO 8 podprahově až prahově motorická
Acrocyanosis E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 prahově senzitivní
Algodystrofický syndrom DK E-0111 diadynamik, DF 6 nadprahově senzitivní
Algodystrofický syndrom DK2 E-0118 diadynamik, DF 10 nadprahově senzitivní
Algodystrofický syndrom DK3 E-0940 interference 2p, 2-pólová 12 nadprahově senzitivní
Algodystrofický syndrom DK4 E-1832 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Arteritis na DK, HK E-0002 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Arthritis rheumatica E-2749 interference 2p, 2-pólová 15 naprah.senzitivní až prahově motorická
Arthritis rheumatica 2 E-2090 interference speciální, izoplanární 15 prahově motor.na začátku aplikace
Arthrosis acuta E-2165 interference speciální, izoplanární 15 nadprahově senzitivní
Arthrosis acuta 2 E-1905 diadynamický proud DF+LP 6 nadprahově senzitivní
Arthrosis acuta 3 E-4515 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Arthrosis acuta 4 E-5737 TENS, asymetrický 20 prahově algická až na hranici toler.
Arthrosis acuta 5 E-0012 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově alg.až na hranici tolerance
Arthrosis chronica E-2359 interference speciální, dipólová ruční 15 nadprahově senzitivní pro AMF
Arthrosis chronica 2 E-0149 diadynamický proud LP 10 nadprahově senzitivní
Arthrosis chronica 3 E-5115 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Arthrosis chronica 4 E-5738 TENS, asymetrický 20 prahově algická
Arthrosis chronica 5 E-0002 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Arthrosis oedematosus E-5800 interference speciální, izoplanární 15 prahově motorická pro AMF
Arthrosis oedematosus 2 E-0162 diadynamik, CP-ISO 12 podprahově až prahově motorická
Bursitis acuta E-5801 interference speciální, izoplanární 10 prahově senzitivní
Bursitis acuta 2 E-4825 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Cellulitis – stratum profundum E-0854 interference, 4-pólová 15 prahově motorická pro AMF
Cellulitis-stratum superficiale E-1907 diadynamický proud DF+ISO 6 nadprahově senz.až prahově motorická
Cheloidum E-0001 galvanický, kontinuální 20 prahově senzitivní
Claudicatio intermitens E-0002 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Claudicatio intermitens 2 E-0137 diadynamik, CP 20 nadprahově senzitivní
Claudicatio intermitens 3 E-0110 diadynamik, CP 12 nadprahově senzitivní
Claudicatio intermitens 4 E-0112 diadynamik, CP 6 nadprahově senzitivní
Distorsio,Contusio-consolidatio E-0001 galvanický, kontinuální 30 prahově senzitivní
Distorsio,Contusio-consolidatio 2 E-2247 interfer.speciál., dipólová ruční 20 nadprahově senzitivní
Distorsio,Contusio-consolidatio 3 E-2231 interference speciální, dipólová ruční 10 prahově motorická pro AMF
Distortio,contusio-peracuta E-0001 galvanický, kontinuální 30 prahově senzitivní
Distortio,contusio-subacuta E-0165 diadynamik, CP-ISO 6 podprahově až prahově motorická
Distortio,contusio-subacuta 2 E-0136 diadynamik, CP 6 prahově až nadprahově motorická
Distortio,contusio-subacuta 3 E-2013 interference speciální, izoplanární 6 až prahově motorická
Distortio,contusio-subacuta 4 E-2713 interference 2p, 2-pólová 6 až prahově motorická
Dolor postoperativa E-5738 TENS, asymetrický 20 prahově algická
Dolor postoperativa 2 E-1525 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Dupuytrenova kontraktura E-0001 galvanický, kontinuální 30 prahově senzitivní
Dysmenorrhoea E-4815 TENS, asymetrický 20 nadprahově senzitivní
Epicondylitis (bilateralis) E-0845 interference, 4-pólová 10 nadprahově senzitivní
Epicondylitis radialis (ulnaris) E-0945 interference 2p, 2-pólová 10 až prahově motorická pro 90Hz
Epicondylitis radialis (ulnaris) 2 E-7619 HVT, symetrický 5 nadprahově senzitivní až prah.motorická
Haemarthrosis E-0915 interference 2p, 2-pólová 10  prahově motorická pro 90Hz
Haemarthrosis 2 E-0815 interference, 4-pólová 10  prahově motorická pro 90Hz
Hematom-perakutní E-0001 galvanický, kontinuální 20 prahově senzitivní
Hematom-perakutní 2 E-0390 pulzy pravoúhlé, symetrický 10 prahově motorická
Hematom-perakutní 3 E-2714 interference 2p, 2-pólová 5 prahově motorická pro 50 Hz
Herpes zoster-neuralgie E-1906 diadynamický proud DF+LP DF1+LP3 nadprahově senzitivní
Herpes zoster-neuralgie 2 E-0138 diadynamik, CP 1 v každé lok. nadprahově senzitivní
Herpes zoster-neuralgie 3 E-1535 TENS, asymetrický 10 v každé lok. nadprahově senzitivní
Herpes zoster-neuralgie 4 E-5739 TENS, asymetrický 5 v každé lok. podprahově až prahově algická
Hyperpigmentatio-decollette E-3554 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Hyperpigmentatio-L a P paže E-3556 NPHV + uzv., zdvojený 0,5 W/cm2
Hyperpigmentatio-L a P tvář E-3553 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Hypertonia musculorum E-7454 HVT, zdvojený podprah.motor.až prahově motorická
Hypertonia musculorum 2 E-7629 HVT, symetrický 7 prahově motorická
Hypotonia musculorum „phasicum“ E-0016 pulzy přerušované, pravoúhlé monofáz. 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum „phasicum“2 E-3070 H-vlny, symetrický 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum „phasicum“3 E-4980 TENS, symetrický 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum „tonicum“ E-0290 pulzy pravoúhlé, monofázické 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum „tonicum“2 E-0964 interference 2p, 2-pólová 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum „tonicum“3 E-2912 ruská stimulace, cc 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum postoperativa E-2912 ruská stimulace, cc 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum postoperativa 2 E-7664 HVT, symetrický 10 nadprahově motorická
Hypotonia musculorum postoperativa 3 E-2764 interference 2p, 2-pólová 10 nadprahově motorická
Iodine iontophoresis (for keloid scar) E-0001 galvanický, kontinuální
Lumbalgie E-5806 interference speciální, izoplanární 10 nadprahově senzitivní
Lumbalgie 2,3 E-0002 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Lumbalgie 4 E-1617 TENS 100 µs 20 nadprahově senzitivní
Lymphoedema E-6044 pulzy pravoúhlé, monofázické 1 v každé lok. prahově motorická
M.Bürger, akrocyanosis, neuralgia E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 max.prahově senzitivní
M.Osgood – schlatter E-1910 diadynamik, CP-ISO 1+5 nadprahově senzitivní
M.Reynaud E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 max.prahově senzitivní
M.Reynaud 3 E-2040 interference speciální, izoplanární 10 nadprahově senzitivní
Musculus abbreviatus E-6254 pulzy pravoúhlé, alternující 8 nadprahově motorická
Musculus scissus E-0944 interference 2p, 2-pólová 8 podprahově motorická
Myalgie E-0853 interference, 4-pólová 8 prahově motorická
Myalgie 2 E-4815 TENS 100 µs 20 prahově motorická
Neuralgia n.occipitalis major E-4815 TENS 70 µs 20 nadprahově senzitivní
Neuralgia n.occipitalis major 2 E-5735 TENS 300 µs 5 podprahově až prahově algická
Neuralgia n.occipitalis major 3 E-7481 HVT, zdvojený 5 podprahově motorická
Neuralgia n.occipitalis major 4 E-7418 HVT, zdvojený 2 nadprahově senzitivní
Neuralgie E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 max.prahově senzitivní
Neuropathia (acrohypaesthesia) E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 max.prahově senzitivní
Neuropathia (acrodysaesthesia) E-0001 galvanický, kontinuální 20-40 max.prahově senzitivní
Obstipatio atonica E-0861 interference, 4-pólová 15 nadprahově senzitivní až prah.motorická
Obstipatio spastica E-0840 interference, 4-pólová 15 nadprahově senzitivní
Periarthritis humeroscapularis E-2257 interference speciální, dipólová ruční 15 nadprahově senzitivní
Periarthritis humeroscapularis 2 E-4515 TENS 300 µs 20 nadprahově senzitivní
Periarthritis humeroscapularis 3 E-5738 TENS, asymetrický 20 prahově algická
Periarthritis humeroscapularis 4 E-0005 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Po oper. redukce otoku E-0001 galvanický, kontinuální
Post liposuctio abdominis E-7800 NPHV, zdvojený
Post liposuctio femoris a regio glutea E-7800 NPHV, zdvojený
Post microdermabrasion – cheeks E-3550 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Post microdermabrasion – other facial areas E-3551 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Post operative pain management E-1515 TENS 50 µs
Post regionis faciei E-7800 NPHV, zdvojený
Potassium iontophoresis (for keloid scar) E-0001 galvanický, kontinuální
Prurigo, pruritus, urtica E-0001 galvanický, kontinuální 30 max.prahově senzitivní
Redukce otoku E-3559 NPHV + uzv., zdvojený 0,1 W/cm2
Redukce vrásek – perioral E-3558 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Redukce vrásek – periorbital E-3557 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Scar rev., hypertrophic/keloid E-3562 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Scar revision – atrophic acne scar E-3560 NPHV + uzv., zdvojený 1,5 W/cm2
Scoliosis E-5815 TENS 150 µs 25 nadprahově motorická
Scoliosis 2 E-7619 HVT, symetrický 25 nadprahově senzitivní
Scoliosis 3 E-2749 interference 2p, 2-pólová 15 nadprahově senzitivní
Spasticitis E-5807 spastické stimulace 7 nadprahově motorická
Spondylarthritis ancylopoetica E-0002 Träbertův proud, monofázický 15 podprahově algická až na hranici toler.
Spondylarthritis ancylopoetica 2 E-0012 pravoúhlé monofázické 20 podprahově algická až na hranici toler.