HomePage-sloupec2

Poskytovaná péče

Základním stavebním kamenem je individuální fyzioterapie vycházející z moderní koncepce tohoto oboru, využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Její základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu. Těžiště výše uvedeného spočívá v individuálním vyšetření fyzioterapeutem, tzn. kineziologický rozbor – vyšetření funkční patologie pohybového aparátu, dále ve fyzioterapii dané funkční poruchy zajišťované zkušeným fyzioterapeutem, který zvládá plný rozsah terapie pohybového aparátu včetně manuální medicíny a Vojtovy metody, a to jak u dospělých, tak i u dětských pacientů. V rámci komplexnosti rehabilitační terapie navazuje na tento základ již zavedená fyzikální terapie – elektroléčba (magnetoterapie, lymfoven, elektroléčebné proudy s vakuovou jednotkou, ultrazvuk,) a masáže (klasická masáž částečná i celotělová, reflexní masáž plosek nohou, baňkování, lymfodrenáže).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rehabilitační péče jsou na jedné straně dospělí pacienti s akutní nebo chronickou bolestí v oblasti pohybového aparátu, pacienti po úrazech, s neurologickým onemocněním, ale i lidé, kteří chtějí preventivně předcházet vzniku bolestí v pohybovém systému vznikajících jednostranným přetěžováním, a na straně druhé pacienti v dětském věku s centrální koordinační poruchou (CKP) v raných fázích věku (tzn. od narození do cca 6 let), dále lehčí formy dětské mozkové obrny bez mentálního postižení, vadné držení těla školní a sportující mládeže (od 6-ti let dále).